Vis daugiau įmonių, turinčių savo CRM (angl. Customer Relationship Management, „santykių su klientais valdymas") sistemas, pasirenka galimybę trumpųjų žinučių siuntimą integruoti į įmonės IT sistemą.

SMSMARKETING sukūrė patogią programinės įrangos sąsają (API), kuri leidžia lengvai integruoti trumpųjų žinučių siuntimą į kliento informacinę sistemą. Sukurta sąsaja veikia HTTP protokolo pagrindu, nes duomenų mainai vyksta naudojant nuo programavimo kalbos nepriklausomą duomenų formatą - taip užtikrinant plačią integracijos galimybę.

SMS siuntimo integracija į kliento sistemą skirta įmonėms norinčioms:

  • Turimoje CRM/IT sistemoje taikyti mobiliąją rinkodarą;
  • Mobiliąją rinkodarą taikyti internetinėje plotmėje (internetiniuose puslapiuose).

SMSMARKETING siuntimo integracija į kliento sistemą orietuota į įvairaus dydžio verslo organizacijas, kurios siunčia kelis šimtus ar kelis šimtus tūkstančių trumpųjų žinučių per mėnesį.